O nás

PELECH LEGAL s.r.o., advokátní kancelář

O nás

PELECH LEGAL s.r.o., advokátní kancelář, je etablovanou advokátní kanceláří s dlouholetou tradicí poskytující právní služby již od roku 2003. 

Zakladatel advokátní kanceláře JUDr. Josef Pelech, Ph.D., advokát, poskytoval právní služby jako fyzická osoba podnikající od roku 2003 až do poloviny roku 2020, kdy došlo ke vkladu obchodního závodu do nově vzniklé společnosti s ručením omezeným, ve které v současné chvíli působí jako advokát, společník a jednatel. V naší kanceláři klademe důraz na dodržování platných a účinných právních předpisů České republiky, vzhledem k dynamickému vývoji v oblasti legislativy, což je opřeno o neustálé prohlubování právní erudice našeho týmu, a to jak v kontextu akademického působení zakladatele advokátní kanceláře, JUDr. Josefa Pelecha, Ph.D., tak soustavným sebevzděláváním všech členů našeho týmu, a to nejen v oblasti práva samotného.

Odbornost poskytovaných právních služeb je zároveň podpořena i konzultacemi z řad odborníků nejrůznějších souvisejících oblastí, jako jsou například daňoví poradci, auditoři, soudní znalci, specializovaní lékaři a specialisté na IT problematiku.

PELECH LEGAL s.r.o., advokátní kancelář, poskytuje právní služby v českém, anglickém, německém a italském jazyce.

Právní oblasti

Jsme stabilním partnerem v poskytování právních služeb jak v oblasti práva soukromého, zejména práva občanského a práva obchodních korporací, tak i veřejného, a to zejména práva trestního.

Spolupráce s námi

Již od svého založení je u nás kladen důraz na profesionalitu a komplexnost poskytovaných právních služeb s akcentem na individualitu přístupu ke každému klientovi a se zřetelem k jeho vlastním potřebám.